WELDPRO 4C

OCHRANNÝ PROSTŘEDEK PRO SVAŘOVÁNÍ
  • chrání svařovaný povrch a hubice hořáků proti ulpívání okují vznikajících při svařování
  • vhodný na svařování plamenem (autogenem), elektrickým obloukem i na svařování v ochranné atmosféře
  • zbytky se dají snadno odstranit vodou
  • chrání před oxidací a korozí
  • bez silikonu