LEAK DETECTION 4C

  • prostředek na vyhledávání trhlin
  • na místě úniku se vytvoří bublinky
  • vhodný na armaturách tlakových a plynových potrubí
  • nepůsobí korozivně