EMULZE 4C

ŘEZNÁ KAPALINA PŘI BROUŠENÍ A OBRÁBĚNÍ KOVŮ
  • směs minerálního oleje, antikorozního přípravku a emulgátorů s přísadou baktericidu
  • zvýšená mazací schopnost s efektem výrazného chladícího média
  • neovlivňuje negativně obráběcí vlastnosti nástrojů, ani obráběcích ploch
  • zvýšená odolnost proti mikrobiálnímu rozkladu s ochranou proti atmosférické korozi obrobků
  • ředění 1:20 až 1:30