ADITIV 4C

VYSOCE ÚČINNÉ ADITIVUM DO NAFTY
  • snižuje bod tuhnutí nafty
  • chrání palivový systém
  • zvyšuje cetanové číslo a snižuje spotřebu paliva
  • zlepšuje filtrovatelnost a tekutost nafty
  • ředění 1:1000