4FIX POLY

VYSOCE VISKÓZNÍ LEPIDLO
  • vysoce viskózní lepidlo
  • ve velmi krátké době dosáhne extrémně vysoké pevnosti
  • po několika minutách lze provádět další úpravy jako broušení, vrtání a řezání závitů
  • je vhodné na lepení termoplastů a duroplastů