4CLEANER 08

  • velmi rychle renovuje zašlé plochy z hliníku a nerez oceli
  • odstraňuje oxidy, vodní kámen, vápenaté usazeniny, oleje, tuky, saze atd.
  • ředitelný vodou v poměru 1:1 až 1:20
  • nehořlavý, vysoká koncentrace