ENZYM 4C

ENZYM 4C

Rozpouští a uvolňuje tukové a další nánosy v odpadních systémech a brání tvorbě úsad. Omezení usazenin v odpadních systémech eliminuje výskyt hlodavců. Zlepšuje kalové hospodářství, podporuje separaci kalu. Je biologicky zcela odbouratelný, nezávadný z mikrobiologického hlediska, tzn. neobsahuje patogenní a fekálně koliformní bakterie a salmonely.Výrazně snižuje zápach odpadních vod a celých systémů, pomáhá stabilizovat čisticí efekt v biologických ČOV (snižuje CHSK, BSK 5, NL, EL). Balení: 30 litrů (3 x 10 litrů kanystr)