EMULZE 4C

EMULZE 4C

Směs minerálního oleje, antikorozního přípravku a emulgátorů s přísadou baktericidu. Používá se jako obráběcí kapalina při obrábění a broušení kovů se zvýšenou mazací schopností a efektem výrazného chladícího média. Neovlivňuje negativně obráběcí vlastnosti nástrojů, ani obráběcích ploch. Ředění 1:20 až 1:30. Balení: 25 litrů kanystr, 200 litrů sud