ADITIV 4C

ADITIV 4C

Vysoce účinné zimní aditivum do nafty. Snižuje bod tuhnutí nafty, chrání palivový systém, zvyšuje cetanové číslo, zmenšuje spotřebu paliva, zlepšuje filtrovatelnost a tekutost nafty. Ředí se v poměru 1:1000. Balení: 1 litr kanystr, 10 litrů kanystr